+90-850-241-4545
.
İletişim
7 / 24 Avukatlık Desteği
·
Hukuki Danışmanlık
Acil Hukuki Destek
Ceza Hukuku Desteği

Day

Ekim 26, 2020
ceza davaları
Acil Ceza Avukatı Ceza davası veya diğer adıyla kamu davası, savcılık soruşturmaları sonunda suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturan delillerin varlığı halinde savcılar tarafından açılan davalardır. Ceza davalarına giden aşama kuşkusuz ceza soruşturmasındaki ifade ve sorgu işlemleri ile deliller kapsamında şekillenmektedir. Adil yargılanma hakkı bakımından şüpheli veya sanığa savunma hakkı bakımından herhangi kısıtlayıcı bir muamele...
Read More
savcılık soruşturmaları
Acil Ceza Hukuku Avukatı Ceza avukat ihtiyacı çoğu zaman mesai saatleri dışında gerçekleşmektedir. Gerçekten, ceza hukuku alanında giren suçların bir kısmı genelde avukatlık bürolarının kapalı olduğu saatlere denk gelmektedir. Bu tür durumlarda acil ceza avukatı ihtiyacı gerekmektedir. Ancak mesai saatleri dışında devletin atamış olduğu CMK avukat servisi dışında özel avukat tutmak ve daha kaliteli bir...
Read More
acil avukata danışma
Hukuki Danışmanlık Hukuki danışmanlık veya bir başka deyişle avukata danışma hizmeti, bir avukattan hukuken bilgilendirme hizmeti alınmasıdır. Hukuki konuda avukata soru sormak ve kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen kişiler normalde mesai saatleri içinde randevu alıp bir avukat ile yüzyüze görüşme yaparak avukatlık hizmeti almaktadır. Aynı şekilde hukuki bir sorunu olan veya hakkında soruşturma ya da...
Read More
acil hukuki işlemler
Acil Dilekçeler Acil dilekçe yazımı ihtiyacı çoğu zaman gündeme gelen bir durumdur. Hukukta bir takım başvurular ve işlemler için kesin süreler, hak düşürücü süreler ve zamanaşımı süreleri belirlenmiştir. Dolayısıyla hak kaybı yaşanmaması adına hukuki bir başvurunun süresi için yapılması gerekir. Örneğin bir dava açıldığında, davaya cevap dilekçesinin 2 hafta içinde sunulması gerekir. Veya yine bir...
Read More
ifade sorgu işlemleri
Polis ve Jandarmada İfade ve Sorgu Bir suçun işlendiği iddiasıyla başlayan bir soruşturmada gerek mağdur gerekse şüpheli açısından verilecek ilk ifadeler son derece önemlidir. Nöbetçi avukat ekibimiz bu şekilde ifadeye çağrılan kişiler bakımından ya bizzat polis merkezine veya jandarma karakoluna gelerek ya da konunun ayrıntılarını telefonda dinledikten sonra telefonda hukuki danışmanlık ve yönlendirmede bulunarak avukatlık...
Read More